Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.10.2022

Číslo usnesení:

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném státním rozpočtu pro rok 2022

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 11.11.2022 - 23.11.2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2023

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@jmk.cz, tel.: 541 652 226
Bohdana Mokrá, e-mail: mokra.bohdana@jmk.cz, tel: 541 652 231