Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5794/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí: 13.2.2023 (od 8:00) do 28.2.2023 (do 16:00)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktvit dětí a mládeže v roce 2023

Příjemci podpory spolek, pobočný spolek; církve a náboženské společnosti

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@jmk.cz, 541 658 301, 734 513 952