Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5810/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.450.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem je zajištění plošné eliminace chorob včelstev, dosažení samostatnosti v jejich zásobování kvalitním včelím voskem (mezistěnami) a vytvoření podmínek pro chov silných a zdravých včelstev včely kraňské.

Příjem žádostí: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN (od 13.02.2023 8:00 hod. - 28.02.2023 do 16:00 hod.)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 – Vzdělávání

Příjemci podpory okresní organizace Českého svazu včelařů, která má sídlo na území Jihomoravského kraje a včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 15 chovatelů včel na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která provozuje včelařský kroužek mládeže Českého svazu včelařů, z.s. dle směrnice Českého svazu včelařů, z.s. o činnosti včelařských kroužků mládeže č. 1/2017 (dále jen „VKM“)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 5 – Technické zařízení pro ošetření včelstev proti varroáze

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Maier, tel. 541 652 314; maier.jaroslav@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
venkov@jmk.cz - společná adresa kontaktních osob programu