Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5813/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.250.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JMK. Dotační program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN (od 13.02.2023 8:00 hod. - 28.02.2023 do 16:00 hod.)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory Právnická osoba - obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

Příjemci podpory Právnická osoba - obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
venkov@jmk.cz - společná adresa kontaktních osob programu