Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5783/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 18 mil. Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí: od 13. 2. 2023 od 8:00 hod. do 28. 2. 2023 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023

Příjemci podpory obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost dle předmětu dotace - viz článek VIII. dotačního programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových skutečných uznatelných výdajů na akci


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana, oddělení právní a ekonomické

Kontaktní osoba: Ing. Jana Knotková, tel.: 541 651 582, e-mail: knotkova.jana@jmk.cz
Ing. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@jmk.cz