Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5840/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35.000.000

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 13.02.2023 od 8:00 hod. do 28.02.2023 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: oddělení sportu

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz