Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5792/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 700 000

Cíl/učel programu: Podpora vzdělávacích, kulturních a volnočasových programů v oblasti národnostních menšin.

Příjem žádostí: 13.02.2023 od 8:00 hod - 28.02.2023 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2023

Příjemci podpory spolky, církve, nadace

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Fišer, tel. 541 658 303, e-mail: fiser.ondrej@kr-jihomoravsky.cz