Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2023"

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5793/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: 13.02.2023 od 8:00 hod. do 28.02.2023 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2023"

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, tel: 541 658 310, e-mail: mozna.lenka@jmk.cz