Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 28.06.2023

Číslo usnesení: 7152/23/R103

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 18.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize - více pravidla DP.

Příjem žádostí: od 31.07.2023 do 11.08.2023 do 14:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2023

Příjemci podpory Sportovní kluby a spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize, v jednom z uvedených kolektivních sportů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz. pravidla DP

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz. pravidla DP

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanoven


Administrátor programu: odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz