Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.10.2023

Číslo usnesení: 7860/23/R112

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 14.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora organizace a pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2024. Důvodem tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 13.11.2023 do 24.11.2023 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A - významné mezinárodní akce

Příjemci podpory viz. pravdidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Okruh B - významné akce národního charakteru, akce s nadpoloviční mezinárodní účastí

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Okruh C - významné akce regionálního charakteru, akce s krajským přesahem

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: oddělení sportu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz