Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 25.10.2023

Číslo usnesení: 8012/23/R113

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 27.11.2023 - 5.1.2024

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Čistota cyklistických komunikací

Příjemci podpory obce, DSO a jiné PO splňující podmínky programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT2 - Údržba singletrailů

Příjemci podpory obce, DSO a jiné PO splňující podmínky programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 8 000 Kč/km udržovaných singletrailů

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Příjemci podpory obce, DSO a jiné PO splňující podmínky programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: Ing. Jana Prokešová, tel: 541 651 331, e-mail: prokesova.jana@jmk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Prokešová, tel: 541 651 331, e-mail: prokesova.jana@jmk.cz
Pavel Fišer, tel: 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@jmk.cz