Dotační program na činnost národnostních menšin 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8588/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000

Cíl/učel programu: Podpora vzdělávacích, kulturních a volnočasových programů v oblasti národnostních menšin.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 hod. do 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost národnostních menšin 2024

Příjemci podpory spolky, církve, nadace

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Fišer, tel. 541 658 303, e-mail: fiser.ondrej@kr-jihomoravsky.cz