Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8564/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.750.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN (od 12.02.2024 8:00 hod. do 01.03.2024 do 14:00 hod.)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 – Prezentace vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory Právnická osoba - obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

Příjemci podpory Právnická osoba - obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Bc. Denisa Benčová, tel. 541 652 356; bencova.denisa@jmk.cz