Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2024 – 2025

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8562/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 20.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na přípravu i realizaci staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.

Příjem žádostí: DT1: od 12.02.2024 8:00 hod. do 01.03.2024 do 14:00 hod. / DT2: od 12.02.2024 od 8:00 hod. do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30.09.2024

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 – Projektová dokumentace

Příjemci podpory obec, dobrovolný svazek obcí, dceřiná společnost 100 % vlastněná obcí nebo jiná právnická osoba založená nebo zřízená obcí, ve které obec uplatňuje 100 % vliv

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % (v případě financování i z jiných zdrojů spoluúčast max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů akce)


Dotační titul DT 2 – Realizace stavby

Příjemci podpory obec, dobrovolný svazek obcí, dceřiná společnost 100 % vlastněná obcí nebo jiná právnická osoba založená nebo zřízená obcí, ve které obec uplatňuje 100 % vliv

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 % (v případě financování i z jiných zdrojů spoluúčast max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů akce)


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
venkov@jmk.cz - společná adresa kontaktních osob programu