Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8553/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 45.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 hod. do 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz