Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 03.12.2015

Číslo usnesení: 8276/15/R126

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 096 204 Kč

Cíl/učel programu: Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Příjem žádostí: 11.1.2016 - 19.2.2016

Územní lokalizace programu:


Dotační titul Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky; ústavy; obecně prospěšné společnosti

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 658 301