Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.09.2016

Číslo usnesení: 2794/16/Z 28

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném státním rozpočtu

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 24.10.2016 - 7.11.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Iva Rausová, e-mail: rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204

Dokumenty ke stažení: