Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 341/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 50 mil. Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí: V roce 2017 od 14.2.2017 (od 08:00 h.) do 28.2.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020

Příjemci podpory Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz článek VIII. dotačního programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových nákladů na akci


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Jana Martinková, tel.: 541 651 582, e-mail: martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Veronika Elstnerová, tel: 541 658 838, e-mail: elstnerova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, e-mail: radova.petra@kr-jihomoravsky.cz