Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji"

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 391/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 106 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

Příjem žádostí: 1.3.2017 - 3.4.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Příjemci podpory spolky a pobočné spolky; o.p.s.; ústavy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, tel. 541 658 301, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz