Dotační program "Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017"

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.01.2017

Číslo usnesení: 488/17/R8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti klubů, zejména klubů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 28.02.2017 do 14.03.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Příjemci podpory Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Konečná, tel. 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, tel. 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Michaela Kedroňová, tel. 541 651 603, kedronova.michaela@kr-jihomoravsky.cz