Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II (Kotlíkové dotace) OPŽP - 1. výzva

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 31.08.2017

Číslo usnesení: 2255/17/R31; aktualizace 5145/18/R69

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 130 600 000,00 Kč

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí: Příjem žádostí do 31.03.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425
Ing. Silvie Zábranská, e-mail: zabranska.silvie@jmk.cz, tel.: 541 651 412