Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3379/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry.

Příjem žádostí: od 14.02.2018 od 8:00 hod do 28.02.2018 do 15:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjemci podpory FO a PO s právní osobností provozující certifikované TIC na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč provozuje-li žadatel pouze 1 certifikovanou provozovnu, 100 000 Kč provozuje-li žadatel více certifikovaných provozoven TIC

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není vyžadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Lukášková, 541 651 343
Bc. Jaroslava Hrušková, 541 651 312