Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3401/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 106 183 Kč

Cíl/učel programu: Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Příjem žádostí: 12.02.2018 - 28.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Příjemci podpory spolek a pobočný spolek, ústav, obecně prospěšná společnost

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství KrÚ JMK

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 658 301