Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3378/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na podporu běžeckých lyžařských tratí

Příjem žádostí: 14.02.2018-28.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační titul 1 - Čistota cyklistických komunukací

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Dotační titul 2 - Údržba singletrailů

Příjemci podpory viz. DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10 000 Kč na 1 km udržovaných singletrailů

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Dotační titul 3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz - cyklo, sigltraily
Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz - cyklo, singltraily
Ing. Renáta Šiková, 541 658 817, sikova.renata@kr-jihomoravsky.cz - běžky