Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.01.2018

Číslo usnesení: 3478/18/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 26.2.2018 do 9.3.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Příjemci podpory Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Konečná, tel. 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jan Ingerle, tel. 541 651 611, ingerle.jan@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, tel. 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz