Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6207/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 16.02.2019 do 01.03.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení

Příjemci podpory Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku - bližší specifikace v pravidlech Dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku - bližší specifikace v pravidlech Dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Ing. Radek Zezula, 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz
Ing. David Pulgret, 541 651 603, pulgret.david@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@kr-jihomoravsky.cz