Preventivní programy škol v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6193/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: od 18.02.2019 do 01.03.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Preventivní programy škol v roce 2019

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, tel: 541658310,e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz