Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6153/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5 500 000 Kč

Cíl/učel programu: podpora zpracování územních plánů

Příjem žádostí: 14.02.2019 až 01.03.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@kr-jihomoravsky.cz
Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz