Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 30.09.2019

Číslo usnesení: 8315/19/R115

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném státním rozpočtu pro rok 2020

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák.č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 31.10.2019 - 14.11.2019 (1. kolo), 9.4.2020 -15.4.2020 (2. kolo)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2020

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla schválena na 23. zasedání ZJMK dne 20. 6. 2019 usnesením č. 2027/19/Z23

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 226
Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204

Dokumenty ke stažení: