Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2019-2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.10.2019

Číslo usnesení: 8481/19/R119

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců zahrnujících také handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje - viz. pravidla DP.

Příjem žádostí: 15.11.2019 do 22.11.2019 do 13:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2019-2020

Příjemci podpory Právnické osoby jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, se sídlem v JMK, jejichž členy tvoří individuální sportovci definovaní v pravidlech DP.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha "Klíč pro výpočet dotace"

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha "Klíč pro výpočet dotace"

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanovena


Administrátor programu: Odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@kr-jihomoravsky.cz