Dotace obcím na zpracování územních plánů 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9103/20/R130

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5 500 000

Cíl/učel programu: podpora zpracování územních plánů

Příjem žádostí: 14.02.2020 až 28.02.2020

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@jmk.cz
Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janikova.jana@jmk.cz