Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 377/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 0000,- Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvíjet podnikatelské prostředí na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: Dotační program byl ukončen - více příloha Oznámení o ukončení

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2017

Příjemci podpory Fyzická osoba podnikající (OSVČ)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Mega (mega.jan@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 318)
Ing. Ažběta Klimešová (klimesova.alzbeta@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 406)