Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 365/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí: 15.2.2021 od 8:00 - 1.3.2021 do 17:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021

Příjemci podpory spolky a pobočné spolky, církve a náboženské společnosti

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, tel. 541 658 301, e-mail: paskova.adela@jmk.cz