Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 424/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 7 600 000

Cíl/učel programu: podpora zpracování územních plánů

Příjem žádostí: 15.02.2021 v 08:00 hodin až 01.03.2021 v 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021

Příjemci podpory Obec, město, městys, statutární město

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost neuvedeno

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000,-Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@jmk.cz
Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janikova.jana@jmk.cz