Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 373/21/R7 a 1508/21/R22

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 149 835 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění služeb poskytovaných certifikovanými turistickými informačními centry na území Jihomoravského kraje DP schválen 13.01.2021 usnesením 373/21/R7, změna DP - navýšení finančních prostředků schválena usnesením č. 1508/21/R22 dne 02.06.2021

Příjem žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 do 01.03.2021 do 17:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021

Příjemci podpory FO a PO, která provozuje certifikované TIC na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč (v případě provozování 1 provozovny), 100 000 Kč (v případě provozování 2 a více provozoven)

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Lukášková, tel. 541 651 343
Bc. Jaroslava Hrušková, tel. 541 651 312