Dotační program na činnost národnostních menšin 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 363/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000

Cíl/učel programu: na podporu vzdělávacích, kulturních a volnočasových programů v oblasti národnostních menšin

Příjem žádostí: 15.02. - 01.03. 2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost národnostních menšin 2021

Příjemci podpory spolky, církve, nadace

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Fišer Ondřej, tel: 541 658 303, email: fiser.ondrej@jmk.cz