Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 429/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10.000.000,- Kč

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádostí: 15.02.2021-01.03.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2021.

Příjemci podpory FO a PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Limberg., tel.: 541 652 197, e-mail: limberg.tomas@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Luboš Císař, tel. 541 651 146, e-mail: cisar.lubos@kr-jihomoravsky.cz