Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2021 a 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 24.03.2021

Číslo usnesení: 873/21/R15 a 2327/21/R38 ze dne 13.10.2021

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.500.000,-

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je podpora činnosti certifikovaných destinačních organizací ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje. Změna dotačního programu schválena dne 13.10.2021 usnesením č. 2327/21/R38

Příjem žádostí: 26.4.2021 - 10.5.2021; 10.01.2022 - 31.01.2022 do 15:00 hodin

Územní lokalizace programu: Územní obvod Jihomoravského kraje


Dotační titul Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000,-

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000,- (250.000 Kč červenec-prosinec 2021, 250.000 Kč leden-červen 2022)

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Šírová, sirova.sona@jmk.cz, tel. 541 658 902
Ing. Ivana Lukášková, email: lukaskova.ivana@jmk.cz, tel.: 541 651 343