Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 30.06.2021

Číslo usnesení: 1654/21/R24

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize - více pravidla DP.

Příjem žádostí: 30.07.2021 až 06.08.2021 do 10:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Příjemci podpory Sportovní kluby a spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize, v jednom z uvedených kolektivních sportů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz. pravidla DP

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz. pravidla DP

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanoven


Administrátor programu: odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Mgr. Šimon Karger
Mgr. Petra Moudrá
Ing. Jan Ingerle