Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji II, AKTIVITA - ASISTENCE (3. Výzva)

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 20.12.2021

Číslo usnesení: 3002/21/R46

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 400 000,00

Cíl/učel programu: Umožňuje žadatelům z okruhu výzkumných organizací získání finanční podpory do max. výše 1 mil. Kč (včetně 20% spolufinancování) na rozpracování strategických projektových záměrů, které vycházejí z detailní znalosti krajského inovačního systému.

Příjem žádostí: 20.01.2022 od 10 hodin - 04.02.2022 do 13 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji II, AKTIVITA - ASISTENCE (3. Výzva)

Příjemci podpory Subjekty splňující charakter veřejné výzkumné instituce

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250 000,00 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 800 000,00 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pydych – konzultace projektových záměrů, tel. 541 651 333, e-mail: pydych.milos@jmk.cz
Ing. Žaneta Chovanová, BA – způsobilé výdaje, finanční vyúčtování, tel. 541 651 449, e-mail: chovanova.zaneta@jmk.cz