Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3044/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 14 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky, tras MTB a samostatné zpracování projektové dokumentace - 60. RJMK dne 6.4.2022 rozhodla o pozastavení sběru žádostí z důvodu vyčerpání finanční alokace DP

Příjem žádostí: 14.02.2022 - 31.08.2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Cyklistická infrastruktura

Příjemci podpory obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul DT2 - Projektová dokumentace

Příjemci podpory obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@jmk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz
Ing.Jaroslav Keprt, 541 651 325, keprt.jaroslav@jmk.cz