Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3030/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraje zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí: 14.02.2022 od 8:00 hod - 28.02.2022 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2022

Příjemci podpory Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 130.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tichá, tel: 541 658 302, e-mail: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz