Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3087/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: DT1 12 000 000 Kč, DT2 3 500 000 Kč, DT3 3 500 000 Kč, DT4 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině

Příjem žádostí: 14.2. - 31.8.2022 1.kolo: termín ukončení 28.2.2022 v 17 hod., 2. kolo: termín ukončení 31.8.2022 v 17 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Zadržení vody v krajině

Příjemci podpory obec, DSO, škola, církev, zemědělský podnikatel, spolek, obecně prospěšná společnost dle zák.248/1995 Sb

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT2 - Následná péče o zeleň

Příjemci podpory obec, DSO, škola, spolek, obecně prospěšná společnost dle zák.248/1995 Sb.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul DT3 - Projektová dokumentace

Příjemci podpory obec, DSO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul DT4 - Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Příjemci podpory obec, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout, email: lachout.jan@jmk.cz tel: 541 651 367
Ing. Tereza Fleková, email: flekova.tereza@jmk.cz tel: 541 651 396
Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D email: fiser.pavel@jmk.cz tel: 541 651 348