Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3017/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15 mil. Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí: od 14. 2. 2022 od 8:00 hod. do 28. 2. 2022 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022

Příjemci podpory Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz článek VIII. dotačního programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových skutečných uznatelných výdajů na akci


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana, oddělení právní a ekonomické

Kontaktní osoba: Ing. Jana Knotková, tel.: 541 651 582, e-mail: knotkova.jana@jmk.cz
Ing. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@jmk.cz