Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2022 – 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.01.2022

Číslo usnesení: 3211/22/R49 změna 4250/22/R67 (15.06.2022)

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 30.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na přípravu i realizaci staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.

Příjem žádostí: (SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN) DT 1: druhé kolo od 18.07.2022 do 30.09.2022 , DT 2: od 28.2.2022 do 30.09.2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 – Projektová dokumentace

Příjemci podpory obec, dobrovolný svazek obcí, dceřiná společnost 100 % vlastněná obcí nebo jiná právnická osoba založená nebo zřízená obcí, ve které obec uplatňuje 100 % vliv

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % (v případě financování i z jiných zdrojů spoluúčast max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů akce)


Dotační titul DT 2 – Realizace stavby

Příjemci podpory obec, dobrovolný svazek obcí, dceřiná společnost 100 % vlastněná obcí nebo jiná právnická osoba založená nebo zřízená obcí, ve které obec uplatňuje 100 % vliv

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 % (v případě financování i z jiných zdrojů spoluúčast max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů akce)


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz