Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 29.06.2022

Číslo usnesení: 4358/22/R68

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 16.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize - více pravidla DP.

Příjem žádostí: 01.08.2022 až 12.08.2022 do 10:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022

Příjemci podpory Sportovní kluby a spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize, v jednom z uvedených kolektivních sportů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz. pravidla DP

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz. pravidla DP

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanoven


Administrátor programu: odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz