Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5837/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 200 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry.

Příjem žádostí: od 13.02.2023 od 8:00 hodin do 28.02.2023 do 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: územní obvod Jihomoravského kraje


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2023

Příjemci podpory FO a PO, provozující certifikované TIC na území JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč (respektive 100 000 Kč v případě provozování 2 a více certifikovaných TIC)

Minimální podíl spoluúčasti žadatele finanční spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Jaroslava Hrušková, tel. 541 651 312, e-mail: hruskova.jaroslava@jmk.cz