Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5816/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 20 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Příjem žádostí: ukončen

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 – Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží

Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel, spolek, obecně prospěšná společnost dle zák. 248/1995 Sb. ústav, nadace, nadační fond a jiná PO dle podmínek DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT2 – Zadržení vody v krajině

Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel, spolek, obecně prospěšná společnost dle zák. 248/1995 Sb. ústav, nadace, nadační fond a jiná PO dle podmínek DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT3 – Následná péče o zeleň

Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení, spolek, MAS, obecně prospěšná společnost,dle zák. 248/1995 Sb. ústav, nadace, nadační fond a jiná PO dle podmínek DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT4 – Projektová dokumentace

Příjemci podpory obce a dobrovolné svazky obcí, jejíž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul DT5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Příjemci podpory obce a dobrovolné svazky obcí, jejíž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul DT6 – Zakládání krajinných trávníků na veřejných prostranstvích a v krajině

Příjemci podpory obce a dobrovolné svazky obcí, jejíž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout, lachout.jan@jmk.cz, 541 651 367
Ing. Tereza Fleková, flekova.tereza@jmk.cz, 541 651 396
Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz, 541 651 348