Dotační program Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5830/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na vytvoření a rozvoj programu paliativní péče v zařízení pobytových sociálních služeb.

Příjem žádostí: od 13. 2. 2023 od 8:00 do 28. 2. 2023

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2023

Příjemci podpory poskytovatel sociálních služeb dle dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 600 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nosálová, e-mail: nosalova.marcela@jmk.cz, tel: 541 652 283