Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5809/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 17 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol a za službami.

Příjem žádostí: 13.02.2023 – 31.08.2023

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Cyklostezky

Příjemci podpory Obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Cyklistická infrastruktura

Příjemci podpory Obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Projektová dokumentace

Příjemci podpory Obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Kubík Vojtěch, tel: 541 651 319, email: kubik.vojtech@jmk.cz

Kontaktní osoba: Kubík Vojtěch, tel: 541 651 319, email: kubik.vojtech@jmk.cz
Pavel Fišer, tel: 541 651 348, email: fiser.pavel@jmk.cz